П Е Р Е Л І К
нормативної документації

Національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими нормативними документами прийняті методом підтвердження.

ДСТУ EN 12139 (EN 12139:1999, IDT) Речовини поверхнево-активні. Визначення загального вмісту поліетиленгліколю в неіонних поверхнево-активних речовинах (ЕО аддукти) методом HPLC/GPC (гель-проникна хроматографія);

ДСТУ EN 12458 (EN 12458:1999, IDT) Речовини поверхнево-активні. Визначення стабільності у жорсткій воді;

ДСТУ EN 12582 (EN 12582:1999, IDT) Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту поліетиленгліколю відповідно до молярної маси в неіонних поверхнево-активних речовинах (етоксильованих) методом HPLC/ELSD;

ДСТУ EN 12829 (EN 12829:2011, IDT) Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої кальцієвої та магнезієвої твердості. Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12829:2008;

ДСТУ EN 12974 (EN 12974:1999, IDT) Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту 1,4-діоксану в алкіл-етокси-сульфатних продуктах методом газорідинної хроматографії (GLC) за допомогою процедури газовиділення;

ДСТУ EN 14669 (EN 14669:2005, IDT) Речовини поверхнево-активні. Визначення аніонної поверхнево-активної речовини і мила в засобах для миття та чищення методом потенціометричного двофазного титрування;

ДСТУ EN 14880 (EN 14880:2005, IDT) Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту неорганічних сульфатів у аніонних поверхнево-активних речовинах потенціометичним методом селективного електрода;

ДСТУ EN ISO 4320 (EN ISO 4320:1997, IDT; ISO 4320:1977, IDT)Неіонні поверхнево-активні речовини. Визначення показника точки помутніння об’ємним методом;

ДСТУ EN ISO 8799 (EN ISO 8799:2009, IDT; ISO 8799:2009, IDT) Речовини поверхнево-активні. Етоксильовані сульфати спиртів і алкилфенолів. Визначення вмісту сульфатованих речовин.

ДСТУ ISO  18415:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і неспецифічних мікроорганизмів - чинний з  01 жовтня 2017 року - Вперше.

ДСТУ ISO  18416:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення Candida albicans - чинний з  01 жовтня 2017 року - Вперше.

ДСТУ ISO/TR  19838:2017 Засоби косметичні. Мікробіологія. Настанови щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології - чинний з  01 жовтня 2017 року - Вперше.

ДСТУ CEN ISO/TR 24475:2016  Косметика. Належна виробнича практика (GMP). Загальне підготування документів - чинний з 01.01.2017 - Вперше.

ДСТУ EN ISO 29621:2016  Косметика. Мікробіологія. Настанова з оцінювання ризику та ідентифікації продуктів із назьким рівнем мікробіологічного ризику. - чинний з 01.01.2017 - Вперше.

ДСТУ EN ISO 11930:2016 Косметика. Мікробіологія. Оцінювання протимікробного захисту косметичного продукту - чинний з 01.09.2016 - Вперше.

ДСТУ EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі. - чинний з 01.09.2016 - Вперше.

Скасовуються національні стандарти України:

ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення. - скасовується з 01 листопада 2017 року.

ДСТУ 4537:2006 Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови - скасовується з 01 листопада 2017 року.

ДСТУ 4710:2006 Вироби парфумерні рідинні. Загальні технічні умови - скасовується з 01 листопада 2017 року.

  • Скасoвуються національні стандарти України з 01 листопада 2015 року:

   ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

   ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

   ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

   ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження,  прийняття та позначання технічних умов

   ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999. NEQ)

   ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

 

 • Oсновоположні національні стандарти України, з набранням чинності з 01.11.2015:

  ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів — На заміну ДСТУ 1.1:2001

  ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робі т з національної стандартизації — На заміну ДСТУ 1.2:2003

  ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів — На заміну ДСТУ 1.7:2001

  ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робі т з національної стандартизації — На заміну ДСТУ 1.2:2003


ДСТУ ISO/TR 210:2006 Олії ефірні. Настанови щодо пакування, кондиціювання та зберігання (ISO/TR 210:1999, IDT)
ДСТУ ISO/TR 211:2006 Олії ефірні. Настанови щодо етикетування та маркування тари (ISO/TR 211:1999, IDT)
ДСТУ ISO 212-2002 Олії ефірні. Відбір проб (ISO 212:1973, IDT)
ДСТУ ISO 279-2002 Олiї ефiрнi. Визначання вiдносної густини за температури 20 °С. Контрольний метод (ISO 279:1998, IDT)
ДСТУ ISO 280-2002 Олiї ефiрнi. Визначання показника заломлення (ISO 280:1998, IDT)
ДСТУ ISO 356-2002 Олії ефірні. Підготовлення проб до випробування (ISO 356:1996, IDT)
ДСТУ ISO 875-2002 Олії ефірні. Оцінення змішуваності з етанолом (ISO 875:1999, IDT)
ДСТУ РСТ УССР 1228-88 Розчин кропової ефірної олії в етиловому спирті. Технічні умови. — На заміну РСТ УССР 1228-79
ДСТУ ISO 1241-2002 Олії ефірні. Визначення ефірного числа до та після ацетилювання та оцінення вмісту вільних і загальних спиртів (ISO 1241:1996, IDT)
ДСТУ ISO 1279:2006 Олії ефірні. Визначення карбонільного числа потенціометричними методами з використанням гідрохлориду гідроксиламіну (ISO 1279:1996, IDT)
ДСТУ 1720—92 Вода розовая (натуральная). Технические условия (Вода розова (натуральна). Технічні умови
ДСТУ 2163-93 Олія ефірна винограду
ДСТУ 2472:2006 Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять
ДСТУ 2727-94 (ГОСТ 30144-94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначення ефірного числа
ДСТУ 2728-94 (ГОСТ 30143-94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначення кислотного числа. — На заміну ГОСТ 14618.7-78 в частині ефірних олій
ДСТУ 2729 (ГОСТ 30145—94) Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Правила приймання, відбір проб та методи органолептичних випробувань
ДСТУ 3031—95 (ГОСТ 30279—95)
Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Staphylococcus aureus
ДСТУ 3032—95 (ГОСТ 30280—95) Шампуні та піномийні засоби. Метод обліку вмісту дріжджів і виявлення Candida albicans
ДСТУ 3033—95(ГОСТ 30281—95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення Pseudomonas aeruginosa.
ДСТУ 3034—95 (ГОСТ 30282—95) Шампуні та піномийні засоби. Мікробне забруднення. Метод виявлення бактерій Escherichia coli
ДСТУ ISO 3033-2002 Олія м`ятна (Mentha spicata Linnaeus) (ISO 3033:1988, IDT)
ДСТУ ISO 3044-2002 Олія з евкаліпту лимонного (Eucalyptus citriodora Hook) (ISO 3044:1997, IDT)
ДСТУ 3300-96 Ефірна олія хмелю
ДСТУ 3438—96 (ГОСТ 30468—97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами.
ДСТУ 3697-98 (ГОСТ 30588-98) (ISO 592:1981) Олії ефірні. Визначення оптичної активності. — На заміну ГОСТ 14618.9-78 в частині ефірних олій
ДСТУ 3413—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.
ДСТУ ISO 3517:2006 Олія неролієва (Citrus aurantium L. ssp. aurantium, syn. Cіtrus aurantium L. ssp. amara var. pumilia). Технічні умови (ISO 3517:2002, IDT)
ДСТУ ISO 3528:2006 Олія мандаринова, італійський тип (Citrus reticulata Blanco). Технічні умови (ISO 3528:1997, IDT)
ДСТУ 4093—2002 Лосьйони косметичні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4152—2003 Олія ефірна м"ятна. Технічні умови
ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий – сирець. Правила приймання і методи випробовувань
ДСТУ 4186:2003 Засоби гігієни ротової порожнини рідкі. Загальні технічні умови
ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови
ДСТУ 4222:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий – сирець. Правила приймання і методи випробовувань
ДСТУ 4315:2004 Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови
ДСТУ 4537:2006 Мило туалетне тверде. Загальні технічні умови
ДСТУ 4650:2006 Спирт етиловий ректифікований „Номінал”. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 4651:2006 Конкрет шавлії мускатної. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 4652:2006 Олія ефірна трояндова. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 4653:2006 Олія ефірна з кропу. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 4654:2006 Олія ефірна коріандрова. Технічні умови – Вперше
ДСТУ 4710:2006 Вироби парфумерні рідинні. Загальні технічні умови
ДСТУ ISO 4715-2002 Олії ефірні. Кількісне визначення залишку після випаровування (ISO 4715:1978, IDT)
ДСТУ ISO 4730:2006 Олія з рослин роду Melaleuka, тип терпінен-4-ол (олія чайного дерева). Технічні умови (ISO 4730:2004, IDT)
ДСТУ 4771:2007 Води запашні натуральні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4763:2007 Бальзами косметичні Загальні технічні умови
ДСТУ 4764:2007 Скраби косметичні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4765:2007 Креми косметичні . Загальні технічні умови
ДСТУ 4766:2007 Маски косметичні . Загальні технічні умови
ДСТУ 4767:2007 Олії косметичні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4772:2007 Вершки та молочко косметичні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4773:2007 Вироби косметичні для макіяжу порошкоподібні та компактні. Загальні технічні умови
ДСТУ 4774:2007 Вироби косметичні для макіяжу на жировосковій основі. Загальні технічні умови
ДСТУ 4779:2007 Олії ефірні. Метод визначення дегідратацією сірчаною кислотою — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14618.8-78 в частині розділу 7)
ДСТУ 4783:2007 Олії ефірні. Метод визначення перекисного числа — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14618.3-78 в частині ефірних олій)
ДСТУ 4821:2007 Система розробляння і поставлення продукції на виробництво. Продукція парфумерно-косметична. Основні положення
ДСТУ 5008:2008 Рідини парфумерно-косметичні. Методи визначення об'ємної частки етилового спирту
ДСТУ 5009:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Правила приймання, відбирання проб, методи органолептичних випробувань
ДСТУ 5010:2008 Вироби парфумерно-косметичні. Пакування, маркування, транспортування і зберігання
ДСТУ 5057:2008 Олія ефірна деревію звичайного. Технічні умови
ДСТУ ISO 8896-2002 Олія кминова (Carum carvi Linnaeus) (ISO 8896:1987, IDT)
ДСТУ ISO 9235:2005 Сировина ароматична натуральна. Словник термінів (ISO 9235:1997, IDT)
ДСТУ ISO 9909-2002 Олія з шавлії далматинської (Salvia officinalis L.) (ISO 9909:1997, IDT)
ДСТУ ISO 11024-1:2005 Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних профілів. Частина 1. Готування хроматографічних профілів для подання у стандартах (ISO 11024-1:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11024-2 :2005 Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних профілів. Частина 2. Застосування хроматографічних профілів зразків ефірних олій
ДСТУ ISO 22717:2010Засоби косметичні. МІКРОБІОЛОГІЯ. Метод виявляння Pseudomonas aeruginosa
ДСТУ ISO 22718:2010 Засоби косметичні.МІКРОБІОЛОГІЯ. Метод виявляння Staphylococcus aureus.
ГОСТ 3639—79 Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта (Розчини водно-спиртові. Методи визначання концентрації етилового спирту)
ГОСТ 3902-82 Масло эфирное фенхелевое. Технические условия
ГОСТ 4225-76 Масло парфюмерное. Технические условия
ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа (Олії рослинні. Методи визначення кислотного числа)
ГОСТ 5972-77 Порошок зубной. Технические условия
ГОСТ 7983-82 Пасты зубные. Общие технические требования
ГОСТ 9069 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза, косметическое сырье. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Олії ефірні, речовини запашні та напівпродукти їхнього синтезу, косметична сировина. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)
ГОСТ 14618.1-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения хлора
ГОСТ 14618.2-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения карбонильных соединений
ГОСТ 14618.3-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения перекисей
ГОСТ 14618.4-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения ненасыщенных соединений
ГОСТ 14618.5-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Газохроматографический метод анализа
ГОСТ 14618.6-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды
ГОСТ 14618.7-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения кислот ангидридов, кислот и сложных эфиров
ГОСТ 14618.8—78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения спиртов и фенолов
ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показатели преломления
ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Правила приемки, отбор проб и методы органолептических исследований
ГОСТ 14618.11-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения растворимости летучих веществ и примесей
ГОСТ 14618.12-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения температурных пределов перегонки температуры плавления и застывания
ГОСТ 22567.1—77 Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности
ГОСТ 22567.6—87 Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ
ГОСТ 26878-86 (СТ СЭВ 5186-85) Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод определения содержания хлоридов
ГОСТ 28605-90 Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы отбора проб
ГОСТ 28606-90 Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы определения влаги
ГОСТ 28607-90 Сырье эфиромасличное цветочно-травянистое. Методы определения примесей
ГОСТ 28954—91 (ИСО 2271—89) Вещества поверхностно-активные и средства моющие. Определение содержания анионактивного вещества методом прямого (Речовини поверхнево-активні та засоби мийні. Визначення вмісту аніонактивної речивини методом прямого двофазного титрування вручну або механічним способом)
ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения
ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, рН
ГОСТ 29188.3-91
Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии
ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества
ГОСТ 29188.5-91 Изделия косметические. Методы определения свободной и связанной щелочи
ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта

Стандарти організації України

СОУ 24.5-37-094:2004 Тара скляна для парфумерно-косметичної продукції. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-095:2004 Фарби для волосся. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-096:2004 Набори парфумерно-косметичні. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-097:2004 Крем для бриття. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-098:2004 Рідина для зняття лаку. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-099:2004 Композиції-бази для парфумерно-косметичних виробів. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-100:2004 Розчини та настої. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-101:2004 Запашки для косметичних виробів. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-102:2004 Вазелін косметичні. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-103:2004 Гелі косметичні. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-104:2004 Композиції парфумерні. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-105:2004 Вироби пластмасові для парфумерно-косметичної промисловості. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-106:2004 Запашки для мила і мийних засобів. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-327:2005 Пудра косметична і рум"яна компактні і порошкоподібні . Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-328:2005 Лаки для нігтів. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-329:2005 Крем-рум”яна та крем-пудра. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-330:2005 Гелі для гоління.. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-331:2005 Паста зубна низькоабразивна. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-332:2005 Шампуні відтінкові. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-333:2005 Присипка для дітей. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-334:2005 Вазелін запашний. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-335:2005 Хна і басма. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-336:2005 Духи тверді. Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-337:2005 Духи-крем Загальні технічні умови
СОУ 24.5-37-338:2005 Пасти захисна очищувальна. Загальні технічні умови

Стандарти ISO

ISO 10130:2009 Косметика - Аналитические методы - нитрозамины: обнаружение и определение N-nitrosodiethanolamine (NDELA) в косметике ВЭЖХ, пост-колонки фотолиза и производных
ISO / FDIS 11930 Косметика - Микробиология - оценка антимикробной защиты косметических продуктов
ISO 12787:2011 Косметика - Аналитические методы - проверка критериев для аналитических результатов с помощью хроматографии
ISO / NP TR 14735 Косметика - Минимизация и определения нитрозаминов в косметике
ISO 15819:2008 Косметика - Аналитические методы - нитрозамины: обнаружение и определение N-nitrosodiethanolamine (NDELA) в косметике ВЭЖХ-МС-МС
ISO / NP 16128 Косметика - Технические определения и критерии "естественных" и "органических" продуктов и ингредиентов
ISO 16212:2008 Косметика - Микробиология - Перечень дрожжи и плесень
ISO / AWI 16217 Косметика - Sun методы защиты тест – Водостойкость
ISO / NP TR 16910 Косметика - Микробиологическая оценка рисков
ISO / NP TR 17276 Косметика - аналитический подход для скрининга и количественного методов для тяжелых metlas в косметике
ISO 18415:2007 Косметика - Микробиология - Обнаружение указанных и не указанных микроорганизмов
ISO 18416:2007 Косметика - Микробиология - Обнаружение Candida Albicans
ISO 21148:2005 Косметика - Микробиология - Общие инструкции для микробиологических исследований
ISO 21149:2006 Косметика - Микробиология - Перечень и обнаружение аэробных мезофильных бактерий
ISO 21150:2006 Косметика - Микробиология - обнаружение бактерий группы кишечной палочки
ISO 22715:2006 Косметика - Упаковка и маркировка
ISO 22716:2007 Косметика - надлежащей производственной практики (GMP) - Руководство по надлежащей производственной практики
ISO 22717:2006 Косметика - Микробиология - Обнаружение синегнойной палочкой
ISO 22718:2006 Косметика - Микробиология - обнаружение золотистого стафилококка
ISO 24442:2011 Косметика - Sun методы защиты тест - В естественных условиях определения солнцезащитные UVA защита
ISO / FDIS 24443 Определение фотозащиты солнцезащитные UVA в пробирке
ISO 24444:2010 Косметика - Sun методы защиты тест - В естественных условиях определения фактором защиты от солнца (SPF)
ISO / TR 24475:2010 Косметика - Надлежащая производственная практика - документа Генеральное обучение
ISO / TR 26369:2009 Косметика - Sun методы защиты тест - проверка и оценка методов оценки фотозащиты продуктов защиты от солнца
ISO 29621:2010 Косметика - Микробиология - Руководство по оценке риска и определение микробиологической с низким уровнем риска продуктов

ТУ У 18.552-2000 Спирт етиловий денатурований для парфумерно-косметичної продукції. Технічні умови.

Законодавство у сфері сертифікації

Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991р. № 1023-ХІІ;

Декрет КМ України “Про стандартизацію і сертифікацію № 46-93 від 10.05.1993;

Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність” від 11.02.1998р. №113/98-ВР;

Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001р. №2406;

Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001р. №2407;

Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001р. №2408;

Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005р. № 3164-ІV;

Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" №771/97-ВР;

Настанова ІSО/ІEС Guide 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних до оцінювання відповідності;

Настанова ІSО/ІEС Guide 28:2004 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною;

Настанова ІSО/ІEС 60:2004 Кодекс ІSО/ІEС доброчинної практики оцінювання відповідності;

ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення;

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;

ДСТУ 3411-2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі;

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;

ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи;

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;

ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;

ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем управління;

ДСТУ 3498-2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції;

ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги;

ДСТУ ІSO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник;

ДСТУ ІSO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги;

ДСТУ ІSO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення;

ДСТУ ІSO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанова щодо послуг;

ДСТУ ІSO 19011-2003 Настанова щодо здійснення аудиту системи управління якістю та навколишнього середовища;

ДСТУ ISO 14020–2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи;

ДСТУ ISO 14021–2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу II);

ДСТУ ISO 14024–2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи;

ДСТУ ISO/TR 14025-2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу III;

ISO/IEC 17000:2004 Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи;

ДСТУ ІSO/IEC TR 17010-2001 Загальні вимоги до органів, які проводять акредитацію інспекційних органів;

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, які акредитують органи з оцінювання відповідності;

ДСТУ ІSO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування;

ДСТУ ISO/IEC 17024:2004 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу;

ДСТУ ІSO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;

ДСТУ ISO/IEC 17030:2004 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони;

ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції;

ДСТУ EN 45012-2001 Загальні вимоги до органів, що здійснюють оцінювання та сертифікацію/реєстрацію систем якості;

ДСТУ EN 45014-2001 Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність.