REACH

 

REACH  - Регламент (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту і Ради від 18 грудня 2006 по реєстрації, оцінці, дозволу та обмеженню хімічних речовин. Регламент засновано на тому принципі, що виробники, імпортери і кінцеві споживачі, повинні виробляти, розміщувати на ринку або використовувати такі хімічні речовини, які не чинять негативного впливу на здоров'я людини або навколишнє середовище.

Регламент прийнятий з метою спрощення контролю за обігом хімікатів, препаратів і виробів, на території ЄС. Для зменшення випробувань на тваринах, впроваджені  альтернативні методи оцінки небезпеки речовин.

Додатки до Регламенту (EC) № 1907/2006

ДОДАТОК I  загальні положення по оцінці речовин і створенню хімічного досьє з безпеки;
ДОДАТОК II вимоги для складання  паспорту безпеки;
ДОДАТОК III Критерії для речовин, зареєстрованих у кількостях від 1 до 10 тонн;
ДОДАТОК IV звільнення від зобов’язань при реєстрації відповідно до статті 2 (7) (а);
ДОДАТОК V звільнення від зобов’язань при реєстрації відповідно до статті 2 (7) (б);
ДОДАТОК VI вимоги до інформації, згаданій у Статті 10;
ДОДАТОК VII стандартна інформація для хімічних речовин, вироблених або імпортованих у кількості від однієї тонни або більше;
ДОДАТОК VIII стандартна інформація для хімічних речовин, вироблених або імпортованих у кількості від 10 тонн або більше;
ДОДАТОК IX стандартна інформація для хімічних речовин, вироблених або імпортованих у кількості від 100 тонн або більше;
ДОДАТОК X стандартна інформація для хімічних речовин, вироблених або імпортованих у кількості від 1000 тонн або більше;
ДОДАТОК XI загальні правила щодо адаптації інформації з додатків VII -X
ДОДАТОК XII  загальні положення для користувачів по оцінці  речовин і підготовці хімічного досьє
ДОДАТОК XIII Критерії для визначення стійких, здатних до біоакумуляції і токсичних речовин, а також дуже  стійких і  здатних до біоакумуляції речовин.
ДОДАТОК XIV перелік речовин, що підлягають авторизації.
ДОДАТОК XV досьє
ДОДАТОК XVI соціально-економічний аналіз
ДОДАТОК XVII обмеження на виробництво, розміщення на ринку і використання певних небезпечних речовин, сумішей.