05.03.2015

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТК 171 «ПРОДУКЦІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ДО ПРОГРАМИ РОБІТ З НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 • Код

  проекту

  норматив

  ного

  документа згідно з Українським

  класифік

  атором

  нормативних

  документів ДК 004

  Назва

  проекту

  норматив

  ного

  документа та вид роботи

  Позначення

  міжнародних

  (регіональних)

  нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

  Основні показник и вимоги, характери стики, які буде

  застандар

  тизовано

  Строк виконання (місяць, рік)

  Технічний комітет стандартизації, відповідальний за розроблення

  Організація- розробник та співвиконавці

  Джерело

  фінансува

  ння

  роботи

  Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи, вартість робіт, тис. гривень

  Директивні та програмні документи

  Позначення

  директиви

  ЄС

  Приміт

  ка

  Поточний код стадії розроблення

  початок

  подання на затвер дження

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  71.100.70

  Розроблення ДСТУ

  EN ISO 22716: 2007

  Косметика - належна виробнича практика (GMP) - Керівництво з належної виробничої практики (ISO 22716: 2007) 1)

   

  12.2015

  12.2016

  ТК 171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості»

  Асоціація «Парфумерія та косметика України»

     

  Програма розробляння технічних регламентів

  Регламент № 1223/2009 ЄЕС на косметичну продукцію

   

  10.00

  71.100.70

  Розроблення ДСТУ

  CEN ISO / TR 24475: 2013
  Косметика - Good Manufacturing Practices

  - Загальна підготовка документів (ISO / TR 24475: 2010) 2)

   

   

  12.2015

  12.2016

  ТК 171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості»

  Асоціація «Парфумерія та косметика України»

     

  Програма розробляння технічних регламентів

  Регламент № 1223/2009 ЄЕС на косметичну проодукцію

   

  10.00

  71.100.70

  Розроблення ДСТУ

  EN ISO 21148: 2009 Косметика - Мікробіологія - Загальні інструкції для мікробіологічного дослідження (ISO 21148: 2005) 3)

   

   

  12.2015

  12.2016

  ТК 171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості»

  Асоціація «Парфумерія та косметика України»

     

  Програма розробляння технічних регламентів

  Регламент № 1223/2009 ЄЕС на косметичну проодукцію

   

  10.00

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  71.100.70

  Розроблення ДСТУ

  EN ISO 29621: 2011 Косметика - Мікробіологія - Керівництво з оцінки ризику та ідентифікації продуктів з низьким рівнем мікробіологічного ризику (ISO 29621: 2010) 4)

   

   

  12.2015

  12.2016

  ТК 171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості»

  Асоціація «Парфумерія та косметика України»

     

  Програма розробляння технічних регламентів

  Регламент № 1223/2009 ЄЕС на косметичну проодукцію

   

  10.00

  1) ISO 22716: 2007 дає рекомендації для виробництва, контролю, зберігання та відвантаження косметичної продукції. Керівні принципи охоплюють аспекти якості продукту, але вцілому не охоплюють аспекти безпеки персоналу виробництва та аспекти охорони навколишнього середовища. Принципи, викладені в ISO 22716: 2007, не застосовуються до дослідження та діяльності в сфері розвитку і розподілу готової продукції.

   

  2) ISO / TR 24475: 2010 розробленний задля сприяння в підготовці кадрів для косметичних виробництв в контексті впровадження належної виробничої практики. ISO 22716. ISO / TR 24475: 2010 охоплює аспекти якості косметичної продукції, але не охоплює аспекти безпеки персоналу, захисту навколишнього середовища або питань безпечності та ефективності готової продукції. ISO / TR 24475: 2010 не може бути використаний самостійно і потребує вивчення ISO 22716, який є довідковим документом.

   

  3) ISO 21148: 2005 дає загальні вказівки для проведення мікробіологічних досліджень косметичних засобів, з метою забезпечення їх якості та безпечності, згідно з відповідним аналізом ризику (наприклад, низька активність води, водно-спиртових, екстремальні значення рН).

   

  4) Метою ISO 29621: 2010 є допомога виробникам косметики та регулюючим органам визначати готову продукцію, яка має низький ризик мікробного забруднення в процесі виробництва та / або використання, виходячи з оцінки ризику, та не вимагає застосування Міжнародних мікробіологічних стандартів для косметики.

Повернутися до розділу