Повідомлення про скасування чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ)розроблених до 1992 року за кодом НД згідно ДК 004 – 71.100.70 (косметика) і 71.100.60 (ефірні олії)

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, визначено на 2015рік ціль щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР.

З метою виконання зобов'язань, які взяла на себе Україна у зв’язку з набуттям членства у Світовій організації торгівлі, та виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом пріоритетним є прийняття міжнародних та європейських стандартів як національних стандартів з одночасним скасуванням конфліктних національних стандартів, зокрема ГОСТ, розроблених до 1992 р., а не розроблення власних національних стандартів, які можуть створювати зайві технічні бар'єри у торгівлі.

З огляду на вищезазначене, чинні в Україні ГОСТ, розроблені  до 1992 р., створюють зайві технічні бар'єри у торгівлі.

З метою досягнення цілі щодо припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР національний орган стандартизації  повідомив про  скасування  чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, в тому числі:

ПЕРЕЛІК ГОСТ до 1992 року, які підлягають скасуванню з 01.01 2017:

 • ГОСТ 5972-77 Порошок зубной. Технические условия
 • ГОСТ 3902-82 Масло эфирное фенхелевое. Технические условия
 • ГОСТ 9069-73 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза, косметическое сырье. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

 

ПЕРЕЛІК ГОСТ до 1992 року, які підлягають скасуванню з 01.01 2018

 • ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений
 • ГОСТ 4225-76 Масло парфюмерное. Технические условия
 • ГОСТ 7983-82 Пасты зубные. Общие технические требования
 • ГОСТ 8253-79 Мел химически осажденный. Технические условия
 • ГОСТ 21802-84 Паста хвойная хлорофилло–каротиновая. Технические условия
 • ГОСТ 26878-86 Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод определения содержания хлоридов
 • ГОСТ 29188.1-91 Изделия косметические. Метод определения температуры каплепадения
 • ГОСТ 29188.2-91 Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, рН
 • ГОСТ 29188.3-91 Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии
 • ГОСТ 29188.4-91 Изделия косметические. Метод определения воды и летучих веществ или сухого вещества
 • ГОСТ 29188.5-91 Изделия косметические. Методы определения свободной и связанной щелочи
 • ГОСТ 29188.6-91 Изделия парфюмерно–косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта
 • ГОСТ 14618.1-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения хлора
 • ГОСТ 14618.2-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения карбонильных соединений
 • ГОСТ 14618.3-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения перекисей
 • ГОСТ 14618.4-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения ненасыщенных соединений
 • ГОСТ 14618.6-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения воды
 • ГОСТ 14618.7-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения кислот ангидридов, кислот и сложных эфиров
 • ГОСТ 14618.8-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения спиртов и фенолов
 • ГОСТ 14618.9-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Метод определения угла вращения и величины удельного вращения плоскости поляризации
 • ГОСТ 14618.11-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения растворимости летучих веществ и примесей
 • ГОСТ 14618.12-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения температурных пределов перегонки температуры плавления и застывания

 

 

 

 

 

 

Повернутися до розділу