Про Технічний регламент щодо деяких товарів,
які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку.

Науково-технічний комітет Асоціації повідомляє, що 16.12.2015 Постановою Кабінету Міністрів Укарїни №1193 затвержено Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасуються за масою та об'ємом у готову упаковку. Технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради №76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 року. Технічний регламент набуває чинності 05.08.2016.

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до деяких товарів, які фасуються за масою та об’ємом у готову упаковку. Дія цього Технічного регламенту поширюється на пакування одиниці з постійним номінальним вмістом, що містять товари, які призначені для продажу та:

  • відповідають значенням, визначеним пакувальником до моменту пакування;
  • виражені в одиницях маси чи об’єму;
  • мають масу або об’єм не менше ніж 5 грамів чи мілілітрів та не більше ніж 10 кілограмів чи літрів.

Упаковані одиниці, на які нанесено знак відповідності (е) є такими, що відповідають вимогам Технічного регламенту.

Маленька літера «е», щонайменше 3 мм заввишки, розміщена у тому самому полі зору, що й зазначення номінальної маси чи номінального об’єму, яка являє собою гарантію пакувальника чи імпортера, що розфасований продукт відповідає вимогам Технічного регламенту* або  вимогам Директиви Ради № 76/211/ЄЕС.

Упаковані одиниці є об’єктами метрологічного нагляду з урахуванням умов, визначених у Технічному регламенті.

На всіх упакованих одиницях зазначається інформація про масу чи об’єм товару (номінальна маса чи номінальний об’єм).

На упакованих одиницях, що містять рідкі товари, зазначається їх номінальний об’єм, а на тих, що містять інші товари, - їх номінальна маса, якщо інше не встановлено законодавством.

Кількість продукту, що міститься в упаковці (або пакувальна кількість), відома як «фактичний вміст», визначається чи перевіряється за масою або об’ємом під відповідальність пакувальника та/чи імпортера. Визначення чи перевірка здійснюється за допомогою законного вимірювального інструменту, придатного для здійснення необхідних операцій.

У разі ввезення упакованих одиниць на територію України імпортер, який є резидентом України, замість визначення фактичного вмісту упакованої одиниці та здійснення контролю за ним може подавати документи, що підтверджують визначення такого вмісту або здійснення контролю за ним пакувальником, органу метрологічного нагляду за його обґрунтованим запитом.

Перевірка середнього фактичного вмісту окремих упаковок, що складають партію, відбувається статистично у відповідності до порядку згідно Додатку 2 до Технічного регламенту.

Увага!

Надання на ринку упакованих одиниць, які були введені в обіг до дня набрання чинності Технічного регламенту та перебувають в обігу не більш як два роки з дня набрання чинності, не може бути заборонено чи обмежено у зв’язку з невідповідністю таких упакованих одиниць вимогам Технічного регламенту.

Ознайомитися з текстом Технічного регламенту

Повернутися до розділу