ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Асоціація «Парфумерія та Косметика України» інформує Вас, що з 3 січня 2015 року набрав чинності Закон «Про стандартизацію», який установлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

Державна політика у сфері стандартизації (стаття 4 Закону, пункт 2, підпункт 4) базується на збалансованому застосуванні принципу добровільного застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.

На даний час немає нормативно-правових актів, які б передбачали обов’язковість застосування ДСТУ 1.3:2004 «Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов».

Згідно Закону «Про стандартизацію» (стаття 6) підприємства є одним із суб’єктів стандартизації, які можуть приймати технічні умови.

Більше того, Закон «Про стандартизацію» (стаття 16) установлює, що підприємства мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації, зокрема:
розробляти, приймати, перевіряти, переглядати та скасовувати технічні умови і зміни до них, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

Отже, згідно Закону «Про стандартизацію» підприємства не зобов’язані подавати до установ Укрметртестстандарту свої ТУ ні для перевірки, ні для включення до бібліографічного покажчика. Будь-які відносини з цими установами можуть базуватися тільки на добровільній договірній основі.

Вашому підприємству, як суб’єкту стандартизації, необхідно розробити:

  • 1. Порядок розробляння, приймання, перевіряння, перегляду та скасовування технічних умов і змін до них;
  • 2. Правила розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування технічних умов;
  • 3. Порядок створення та ведення фонду технічних умов для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну.

Асоціація звертає Вашу увагу на те, що технічні умови - це нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким має відповідати косметична продукція. Ці вимоги повинні відповідати вимогам нормативних документів (гармонізованих з європейськими). Роботу щодо гармонізації українського законодавства з європейським здійснює науково-технічний комітет АПКУ та ТК 171 «Продукція парфумерно-косметичної промисловості».

Приймаючи участь у роботі НТК, персонал Вашого підприємства матиме можливість удосконалити свої знання у сфері технічного регулювання і стандартизації, а розроблені технічні умови забезпечать основу для взаєморозуміння між підприємством і центральними органами виконавчої влади та іншими регуляторами, принесуть користь для бізнесу і споживачів за рахунок скорочення витрат на розробляння ТУ і гарантії їх відповідності чинному законодавству з питань безпеки і захисту споживачів, охорони навколишнього середовища.

Повернутися до розділу