Вступ до Асоціації “Парфумерія та Косметика України”

 

Асоціація є вільною для вступу нових членів на добровільних і недискримінаційних засадах.

Членом Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка здійснює свою діяльність на ринку парфумерної та косметичної продукції, а також на пов’язаних з ним сферами діяльності не менше двох років, відповідно до законодавства України та/або законодавства країни, де вона зареєстрована, має відповідні ліцензії та згодна виконувати обов’язки, що на неї покладають установчі документи Асоціації та її Положення та сплачують відповіді грошові внески.

Членство в Асоціації представлене  наступними формами участі, а саме

  • Учасник Асоціації
  • Асоційований член
  • Почесний член

 

Учасниками Асоціації є будь-які Юридичні особи, які поділяють цілі та завдання Асоціації, сплатили вступний внесок, своєчасно сплачують членські внески, мають право вирішального голосу на Загальних зброрах Учасників Асоціації (ЗЗУ), у порядку, передбаченому Статутом, беруть участь у формуванні керівних органів Асоціації, активно приймають участь у її діяльності та бажають взяти практичну участь в реалізації її проектів та програм, а також мають право безкоштовного відвідування будь-яких заходів, що проводяться Асоціацією.

Учасники Асоціації мають право висловлювати пропозиції щодо обрання або відкликання окремих членів органів управління, отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації та безкоштовно розміщувати інформацію про себе на її офіційному веб-сайті.

До Асоційованих членів належать Юридичні особи, прийняті для співробітництва з Асоціацією на підставі відповідного рішення, прийнятого Правлінням Асоціації, розділяють її цілі та завдання, платять членські внески, мають право дорадчого голосу на ЗЗУ, не беруть участі у формуванні керівних органів Асоціації, а лише можуть вносити свої пропозиції щодо їх формування, отримують інформацію про плани і програми Асоціації та мають право брати участь у будь-яких заходах.

Почесним членом є заклади освіти та науки, прийняті для налагодження та всебічного розширення співробітництва у галузі навчально-методичної та науково-дослідницької діяльності Асоціації, розділяють цілі та завдання Асоціації, не платять щорічні членські внески.

Лист запрошенняЗавантажитиПереглянути

Механізм вступуЗавантажитиПереглянути

Заява про надання статусу УчасникаЗавантажити

Заява про надання статусу Асоційованого членаЗавантажити

Заява про надання статусу Почесного членаЗавантажити