Місія

Сприяти розвитку парфумерно-косметичного виробництва та споживчого ринку України, підвищити рівень довіри та прихильності споживачів до української парфумерно-косметичної продукції, забезпечуючи її належну якість та безпечність.

Завдання

 • захист інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, інших організаціях в Україні і за кордоном, шляхом приймання участі в розробці чи проведенні експертизи законодавчих і нормативних документів, програм розвитку і вдосконалення діяльності парфумерно-косметичної галузі;
 • надання економіко-правової методичної допомоги та обміну досвідом між учасниками Асоціації з питань:
  • управління,
  • економічного розвитку,
  • використання технологій,
  • контролю якості,
  • технічного оснащення,
  • екології,
  • безпеки життєдіяльності,
  • спільніх маркетингових проектів;
 • у сфері технічного регулювання: сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі шляхом обговорення та реалізації проектів ДСТУ (ТУ), внесення змін до чинної нормативної документації, нормативних документів щодо вимог до виробництва та безпеки парфумерно-косметичної продукції;
 • організація лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
 • розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чистих технологій;
 • організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярне розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації.

 

Цілі

Беручи до уваги мету створення, Асоціація “Парфумерія та Косметика України” визначила для себе ряд цілей:

 • створення дієвої нормативно-правової бази;
 • розроблення механізму плідної співпраціз органами державної влади;
 • впровадження системи контролю якості продукції;
 • організація і надання економіко-правової та методичної допомоги;
 • просування та заохочення застосування етичних принципіву парфумерно-косметичній галузі;
 • розробка принципів та підходів щодо виходу Учасників Асоціації на закордонні ринки.

 

Пріорітети роботи на 2017 рік

 

1. Співпраця з органами технічного регулювання для успішного впровадження Технічного регламенту на косметичну продукцію в 2017 році (МОЗ, МЕРТ, Держспоживслужба)

2. Забезпечення учасників асоціації своєчасною інформацією щодо розробки нормативно-правових актів згідно плану впровадження Технічного регламенту в Україні, зокрема:

 • - складання звіту про безпечність косметичної продукції
  • - нотифікації продукції
  • - співпраці МОЗ України і уповноважених закладів/установ охорони здоров'я щодо обміну інформацією про речовини, що використовуються в косметичній продукції (рамки складу), яка використовується для цілей лікування
  • - загальних критерії для обгрунтування тверджень про косметичну продукцію
  • - подання повідомлення про косметичну продукцію, що призводить до серйозного небажаного ефекту.

3. Належне виконання функцій секретаріату технічних комітетів ТК 171 та ТК 178, дотримання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік 

4. Робота у складі незалежної експертої комісії з розгляду фактів застосування суб’єктами господарювання некоректних (сумнівних) екологічних та органічних маркувань чи тверджень відносно товарів чи послуг, що створено при Громадській раді Мінекономрозвитку

5. Робота в комітетах з питань податкової та митної політики в складі Громадської ради при Державній Фіскальній Службі України

6. Розробка програми грантів для студентівпрофільних навчальних закладів з метою підтримки на конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень у косметичній галузі, вирішення низки практичних питань та підвищення мотивації молодих спеціалістів галузі

7. Налагодження співпраці Асоціації із іноземними навчальними навчальними закладами з метою посилення роботи у напрямку підвищення кваліфікації спеціалістів для парфумерно-косметичної галузі

8. Подальша співпраця та налагодження зв'язків з Міжнародними асоціаціями та комітетами стандартизації в косметичній галузі

9. Посилення інформаційної діяльності Асоціації у поточному році та залучення фахівців з метою підвищення якості надання інформації про роботу Асоціації та її технічних комітетів стандартизації всім зацікавленим сторонам