Технічний комітет стандартизації

Про Технічні комітети стандартизації

Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва зацікавлених юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

До складу ТК входить 17 колективних членів, 10 з яких – Учасники Асоціації.

 

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:
• участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
• розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
• участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
• перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
• погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
• надання відповідних роз’яснень щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики які приймаються національним органом стандартизації.
ТК-171

 

Наказом Мінекономрозвитку України від 27.11.2014 р. № 1415 відповідно до статті 9 Закону України “Про стандартизацію” утворений технічний комітет стандартизації ТК 171 “Продукція парфумерно-косметичної промисловості”. Асоціація «Парфумерія та Косметика України» уповноважена на здійснення функцій секретаріату ТК 171.

 

За ТК 171 закріплена сфера діяльності згідно з кодом ДК 004:2008 – 71.100.70 – косметичні товари та предмети особистої гігієни та об’єкти стандартизації – виробництво парфумерно-косметичної продукції та парфумерно-косметична продукція.

 

Структура ТК-171

Голова ТК-171 – Філатова Вікторія Валеріївна
Заступник Голови ТК-171 – Каретник Наталія Валентинівна
Відповідальний секретар ТК-171 – Шершенюк Іван Андрійович

Перелік організацій-колективних членів ТК-171, ПЕРЕГЛЯНУТИ

Робоча програма ТК-171

Першочерговим завданнями ТК 171 є:
• надання пропозиції щодо скасування, внесення змін або розроблення національних стандартів у співпраці з підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, зокрема з об’єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими зацікавленими сторонами
• розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативних документів або їх перегляд чи скасування.
• розгляд пропозицій зацікавлених сторін (будь-якої фізичної або юридичної особи, яка має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її результатів) щодо проведення робіт з національної стандартизації.


Стандарти прийняті ТК 171

 

2015

ДСТУ EN ISO 22716:2007 Косметика – належна виробнича практика (GMP) – Керівництво з належної виробничої практики.

ДСТУ EN ISO 24475:2010 Косметика – Good Manufacturing Practices – Загальна підготовка документів (ISO/TR 24475:2010)

ДСТУ EN ISO 29621:2010 Косметика – Мікробіологія – Керівництво з оцінки ризику та ідентифікації продуктів з низьким рівнем мікробіологічного ризику (ISO 29621:2010)

 

2016

ДСТУ EN ISO 11930:2016 Косметика. Мікробіологія. Оцінювання протимікробного захисту косметичного продукту
EN ISO 17516:2016 Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі
CEN ISO/TR 24475 Косметика. Належна виробнича практика. Загальна підготовка документів
EN ISO 29621 Косметика. Мікробіологія. Керівництво з оцінки ризику та ідентифікації
продуктів з низьким рівнем мікробіологічного ризику

 

2017

ДСТУ ISO 18415:2007 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявлення специфічних і
неспецифічних мікроорганізмів
ДСТУ ISO 18416:2005 Засоби косметичні. Мікробіологія. Метод виявляння Candida albicans
ДСТУ ISO/TR 19838 Засоби косметичні. Мікробіологія. Керівництва по застосуванню
стандартів ISO по косметичної мікробіології
ДСТУ ISO 22715:2006 Засоби косметичні. Пакування та маркування.

 

2018

ДСТУ ISO 10130: 2018 – Косметика. Аналітичні методи. Нітрозаміни: Виявлення та визначення N- нітрозодіетаноламіна (NDELA) в косметиці методом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC), післяколоночним фатолізом та отриманням похідних.
ДСТУ ISO 12787: 2018 – Косметика. Аналітичні методи. Критерії валідації аналітичних
результатів з використанням хроматографічних методів.
ДСТУ ISO/TR 14735: 2018 – Косметика. Аналітичні методи. Нітрозаміни: технічне керівництво з мінімізації та визначення N-ніторзамінів у косметиці.
ДСТУ ISO 16128-1: 2018 – Косметика. Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв, для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів та продуктів. Частина 1. Визначення
інгредієнтів.
ДСТУ ISO 16128-2: 2018 – Косметика. Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв, для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів. Частина 2. Критерії для інгредієнтів та продуктів.
ДСТУ ISO 16128-2: 2018 – Косметика. Мікробіологія. Підрахунок кількості дріжджів та плісняви.

ISO 15819:2014 Cosmetics – Analytical methods — Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
(Косметична продукція. Аналітичні методи. Нітрозаміни: визначення та вимірювання N-ніторзамінів у косметиці методом високоефективної рідинної хроматографії з використанням тандемної масс-спектрометрії.)

ISO/TR 17276:2014 Cosmetics – Analytical approach for screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics
(Косметична продукція. Аналітичний підхід щодо вибору методів кількісного визначення важких металів в косметиці.)

ISO/TR 18811:2018 Cosmetics – Guidelines on the stability testing of cosmetic products
(Засоби косметичні. Керівництво щодо визначення стабільності косметичних продуктів.)

 

2019

ISO/TR 18811: 2018 Засоби косметичні. Керівництво щодо визначення стабільності косметичних продуктів. Прийняття стандарту методом підтвердження
ISO/TR 17276: 2014 Косметична продукція. Аналітичний підхід щодо вибору методів кількісного визначення важких металів в косметиці. Прийняття стандарту методом підтвердження
ISO 15819:2014 Косметична продукція. Аналітичні методи. Нітрозаміни: визначення та вимірювання N-ніторзамінів у косметиці методом високоефективної рідинної хроматографії з використанням тандемної масс-спектрометрії. Прийняття стандарту методом підтвердження

2020

ISO/TR 26369:2009,IDT Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Огляд і аналіз методів оцінки ефективності сонцезахисної продукції. Розроблення національного НД.
Прийняття стандарту методом підтвердження
ISO 24444:2019,IDT Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Визначення сонцезахисного фактора (SPF) in vivo. Розроблення національного НД.
Прийняття стандарту методом підтвердження
ISO 16128-1:2016,IDT Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів та продуктів Частина 1. Визначення інгредієнтів. Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO 16128-1:2018(ISO 16128-1:2016)(прийнятого методом підтвердження).
Прийняття стандарту методом перекладу
ISO 16128-2:2017,IDT  Косметика. Керівництво щодо технічних визначень та критеріїв для натуральних та органічних косметичних інгредієнтів. Частина 2. Критерії для інгредієнтів та продуктів. Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO 16128-2:2018 (ISO 16128-2:2017,IDT)(прийнятого методом підтвердження)
Прийняття стандарту методом перекладу

2022

ISO/TR 26369:2009 Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Огляд і аналіз методів оцінки ефективності сонцезахисної продукції. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO 24444:2019 Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Визначення сонцезахисного фактора (SPF) in vivo. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO 16217:2020 Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Процедура занурення у воду для визначення водостійкості. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO/TR 18818:2017 Косметика. Аналітичний метод. Виявлення та кількісне визначення діетаноламіну (DEA) за допомогою GC/MS. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO 18861:2020 Косметика.Методи випробування на захист від сонця. Відсоток водостійкості. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO 21322:2020 Косметика. Мікробіологія. Тестування просочених або покритих серветок і масок. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO/TS 22176:2020 Косметика. Аналітичні методи. Розробка глобального підходу для валідації кількісних аналітичних методів. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO/TR 22582:2019 Косметика. Методи випаровування екстракту та розрахунок органічних показників. Додаткова інформація для використання з ISO 16128-2. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO/TR 23199:2019 Косметика. Розрахунок органічних показників гідролатів. Додаткова інформація для ISO 16128-2. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO 24442:2011 Косметика. Методи випробувань захисту від сонця. Визначення in vivo UVA захисту. Прийняття стандарту методом підтвердження.
ISO 24443:2012 Визначення UVA фотозахисту in vitro. Прийняття стандарту методом підтвердження.

2023

Всі стандарти прийнято методом підтвердження

CEN ISO/TR 19838:2016 Мікробіологія – Косметика – Рекомендації щодо застосування стандартів ISO з косметичної мікробіології
EN ISO 21322:2021 Косметика – Мікробіологія – Тестування серветок і масок з просоченням або покриттям.
EN ISO 22718:2015 Косметика – Мікробіологія – Виявлення Staphylococcus aureus
EN ISO 16212:2017 Косметика – Мікробіологія – Перерахування дріжджів і цвілі
EN ISO 18416:2015 Косметика – Мікробіологія – Виявлення Candida albicans
EN ISO 29621:2017 Косметика – Мікробіологія – Рекомендації щодо оцінки ризику та ідентифікації продуктів з мікробіологічним низьким ризиком
EN ISO 11930:2019 Косметика – Мікробіологія – Оцінка антимікробного захисту косметичного продукту
EN ISO 22717:2015 Косметика – Мікробіологія – Виявлення Pseudomonas aeruginosa
EN ISO 21150:2015 Косметика – Мікробіологія – Виявлення кишкової палички
EN ISO 18415:2017 Косметика – Мікробіологія – Виявлення специфікованих і неспецифікованих мікроорганізмів

 


Протоколи ТК-171