Керівництво щодо складання звіту про безпечність косметичної продукції

до Регламенту 1223

Коментарі до даного документу

Рішення Комісії про виконання від 25 листопада 2013 р Керівництва по Додатку I до Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради по косметичним засобам

Посилання на документ