Класифікація, маркування та пакування (CLP)

Коментарі до даного документу

Класифікація та маркування ідентифікують небезпечні хімічні речовини і інформують користувачів про їх небезпеку за допомогою стандартних символів і фраз. Вони повинні бути узгоджені, щоб забезпечити повне розуміння в усьому світі і сприяти вільному потоку товарів. В ЄС класифікація і маркування небезпечних хімічних речовин регулюється Регламентом (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин і сумішей («Регламент CLP»).

Посилання на документи