Косметичне законодавство ЄС. Доповнення до Регламенту 1223/2009

Коментарі до даного документу

Регламент Комісії (ЄС) 2018/1847 від 26 листопада 2018 року про внесення змін до Додатку V до Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського парламенту і Ради про косметичних засобах (текст із зазначенням відповідності ЄАНС).

Посилання на документ