Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

від 24 лютого 1994 року № 4004-XII

Коментарі до даного документу

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні. Посилання на закон