Експертні комісії по тестуванню косметики

Тестуванням косметичної продукції в Україні займаються експертні комісії, уповноважені на оцінку косметичної продукції. Перелік експертних комісій опубліковано на сайті Держпродспоживслужби.   У відповідності до діючого

02.05.2019

Тестуванням косметичної продукції в Україні займаються експертні комісії, уповноважені на оцінку косметичної продукції.

Перелік експертних комісій опубліковано на сайті Держпродспоживслужби.

 

У відповідності до діючого законодавства України безпечність косметичної продукції підтверджується Протоколом досліджень косметичного продукту за показниками якості та безпечності – якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі – і за кордоном (за наявності).

Серед уповноважених експертних комісій:

1. Експертна комісія ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім.Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України» м.Київ
2. Експертна комісія ДП «Українського НДІ промислової медицини» м.Кривий Ріг
3. Експертна комісія ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»,м.Київ
4. Експертна комісія ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М.Марзєєва НАМН України»,м.Київ.
5. Експертна комісія Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця м.Київ
6. Експертна комісія Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького м.Львів
7. Експертна комісія Випробувального центру НДІ гігієни праці та професійних захворювань, ЦНДЛ кафедри ігієнічного профілю Харківського національного медичного університету м.Харків
8. Експертна комісія ДЗ «Центр превентивної медицини Державного управління справами» м.Київ.

 

Для вищезазначених наукових центрів засвоення експрес-експерементальних методiв прогнозування безпечностi косметичноi сировини та готовоi продукцii у дослiдах in vitro на доступних бiологiчних або штучних моделях без використання лабораторних тварин стало економічно доцільним у зв’язку з реальним попитом від українських виробників, зростанням виробництва косметики та експорту.

 

Що стосусться наявностi альтернативних методiв тестування косметичної продукцii, то такі методи iснують, а окремі з них вже впровадженi у практику роботи наукових центрів, зокрема «Експрес-метод оцiнки загальнотоксичноi та шкiро-подразнюючоi дii косметичноi продукцiї (IN VITRO) на культурi рухливих клiтин та ряд iнших.

 

Наприклад, на базi «Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л.І. Медведя на цей час проводиться впровадження та валiдацiя методiв in vitro, рекомендованих Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) : OECD 431, OECD 439, OECD 492, OECD 442Е щодо визначення подразнюючоi дii на шкiру, слизовi оболонки очей та сенсибилiзуючих властивостей ксенобiотикiв, якi дозволяють виконувати такі дослiдження без використання тварин.

Актуальні новини