Опитування від ACTT4COSMETICS

Запрошуємо гравців косметичного ринку, представників наукового-дослідних установ та навчальних закладів долучитись до блоку опитувань від ACTT4Cosmetics!

Метою даних опитувань є визначення основних сфер діяльності у косметичній промисловості та пошуку нових цифрових та екологічних інноваційних пропозицій.

Дослідження охоплює 4 різноманітні тематики:

    • Цифровізація у косметичній промисловості 

Спрямоване на визначення потреби галузі та інструментів, що здатні полегшити впровадження та ефективне використання цифрових технологій на  косметичних підприємствах, зосереджуючись при цьому на покращенні екологічної стійкості, відстеженні та скороченні операційних витрат на виробництві.

    • Можливості для молоді в косметичній промисловості 

Одне із важливих завдань, що постає перед косметичною індустрією є залучення молодих кваліфікованих кадрів. Сфера косметичної промисловості та її можливості залишаються невідомими для багатьох громадян. Водночас галузь бореться з нестачею кваліфікованих спеціалістів на усіх етапах виробництва. То ж дане опитування спрямоване  на створення іноваційних пропозицій у косметичному секторі.

    • Косметопея  

Опитування спрямоване на дослідження запитів, що наявні у косметичній промисловості для розробки Косметопеї, як інноваційнного джерела косметичних інгредієнтів. Розвиток цієї концепції має дозволити структурувати сектор природних ресурсів для його використання в косметиці в подальшому.

    • Подвійний перехід (Twin Transition)

Подвійний перехід набуває все більшої актуальності у виробничому секторі, оскільки концепція полягає у впровадженні та використанні цифрових технологій для покращення екологічної стійкості компаній. Ця тема є особливо актуальною у косметичній промисловості. Однак косметичні компанії стикаються з проблемами ефективного впровадження цифрових технологій, то ж опитування дозволить визначити основні напрями дій косметичної промисловості для розробки інноваційних пропозицій для сектора.

 

Опитування доступні українською мовою за посиланням

 

Про проєкт:

Проєкт ACTT4Cosmetics співфінансується програмою Horizon Europe Європейської Комісії, його метою є створення умов та стимулювання співпраці між різними стейкхолдерами косметичної промисловості в Європі: підприємствами, місцевою владою, галузевими асоціаціями, а також науково-дослідницькими організаціями для розвитку інноваційних екосистем, що будуть охоплювати всі компоненти косметичної промисловості (від сировини до кінцевого продукту) і зосереджуватиметься на таких темах: digital transition, green transition та обізнаність громадян і споживачів. Проєкт має 10 офіційних партнерів. АПКУ виступають ассоційованими партнерами проєкту ACTT4Cosmetics для інформаційної підтримки, обміну досвідом та налагодженням співпраці у впровадженні інновацій для косметичного промисловості.

Актуальні новини