Інформаційний центр

Інформаційний центр

Регламент REACH Хімічне законодавство

Звіт про претензії щодо продукції (клейми)

Технічний документ про косметичні претензії (Клейми)

Регламент № 655/2013 (Клейми)

Керівництво щодо складання звіту про безпечність косметичної продукції до Регламенту 1223

Регламент Комісії (ЄС) 2016/622 від 21 квітня 2016